Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Svenska Lundehundsällskaptets avelsprogram

För att utöka avelsbasen för den norska Lundehunden, behöver så många hundar som möjligt få avkommor. Norsk Lundehundklubb uppmanar alla som har friska tikar att ta minst en kull på dessa. Likaså uppmuntrar man alla ägare av friska hanhundar att göra dessa tillgängliga för avel. Liknande uppmaningar går också att finna på svenska Lundehundsällskapets hemsida och i RAS dokumentet (Rasspecifik avelstrategi).  

I stadgarna för svenska Lundehundsällskapet står det att föreningens mål är att verka för en sund avel av den norska Lundehunden. I dokumentet RAS beskrivs målen att säkerställa en genetiskt hållbar avel av den norska Lundehunden mer specifikt. Trots det, föds det alldeles för få Lundehundar i Sverige. Detta beror enligt svenska Lundehundsällskapet på att de flesta Lundehundägare är ointresserade av avel. Om Sverige ska kunna leva upp till målen om att stärka avelsbasen för den norska Lundehunden, behöver flera hjälpas åt i det arbetet. 

För styrelsen är det viktigt att informera och uppmuntra Lundehundägare till avel i de kanaler man har förfogande över, t.ex. svenska Lundehundsällskapets hemsida, facebookgrupp och medlemstidning. För uppfödarna handlar det om att sälja Lundehundar som passar för avel, till dem som är intresserade av det, samt att i möjligaste mån sprida ut sina hundar över ett större geografiskt område. Likaså behöver tik- och hanhundsägare samarbeta och hjälpa varandra att möjliggöra träffar och umgänge med sina hundar. Eftersom vi som har Lundehundar är måna om rasen och att den ska fortsätta sprida sina gener vidare, finns det goda förutsättningar att ett ökat informationsutbud, kan leda till ett ökat intresse för dessa frågor. Och med upplysning och samarbete kan vi komma långt i det arbetet. 

Länkar 
Stadgar svenska Lundehundsällskapet: lundehund.se/dokument/PDF/Stadgar-SLS-slutligversion-8513.pdf
Rasspecifik avelsstrategi: lundehund.se/wp-content/uploads/2015/03/RAS_Norsk-lundehund_2016.pdf