Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Hälsa, kosthållning och IL hos Lundehund

Idag blir många hundar sjuka pga en alltför onaturlig och näringsfattig kost. Detta orsakar mycket lidande för hunden och är helt onödigt. Vi skulle kunna ge våra hundar ett betydligt bättre och friskare liv utan någon större ansträngning, om vi var mer varsamma med vad vi ger dem att äta. Och det är inte svårt, faktiskt mycket enkelt. 

I sidotexterna under fliken Hälsa har jag sammanfattat information från Lundeboka, information från en forskningsrapport om tarmsjukdomen IL (Intestinal Lymfangiectasi) samt information från några kostförespråkares kunskaper och erfarenheter av naturlig kosthållning. Jag har också gjort jämförelser av vanliga hundfoder och därefter sammanfattat de viktiga synpunkter som jag kommit fram till. Jag har avslutat med att ställa de frågor jag och många Lundehundägare har, samt de svar jag har fått fram på dem. Jag rekommenderar dig att ta del av alla undertexter till fliken Hälsa i den ordning de står. 

Om du hellre vill läsa texterna i en sammanhållande och utskriven version, finns det en fil att ladda ner här: Hälsa, kosthållning och IL hos Lundehund

Gillerts Belina 7 veckor, vet hur hon ska greppa ett ben.