Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Artiklar och forskning

Rått eller torrt
Detta är en artikel om råfoder respektive torrfoder som publicerades i Svensk Jakt för några år sedan. Forskaren och veterinären Anna Hielm-Björkman redogör för- och nackdelar med torr- respektive våtfoder. Artikeln har några år på nacken, men är högst aktuell och mycket läsvärd.

Länk till artikeln Rått eller torrt 


Färskfoder till valpar

Hur vi utfodrar våra valpar har visat sig ha en avgörande betydelse för om de drabbas av överkänslighet i form av allergier och hudproblem senare i livet. En finsk undersökning har jämfört valpars kost mellan 2-6 månader och kommit fram till att de valpar som fått minst 20% "riktig mat" har haft en betydligt bättre hälsoutveckling än de valpar som endast utfordrats med torrfoder och konserver. Detta talar för att äkta råvaror är nödvändiga för att våra hundar ska kunna utvecklas till sunda och friska individer.  

Läs mer om den finska undersökningen här 

Hemlagad mat
Allergier och överkänslighet hos hundar har ökat kraftigt under senare år. Många hävdar att det är avsaknaden av riktig mat och näring som leder till att hundarnas immunförsvar blivit sämre och att onaturliga ingredienser leder till överkänslighets-reaktioner. På SKK:s hemsida finns en intressant artikel om hemlagad mat som ett alternativ för att förhindra allergier. 

Länk till artikeln