Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Vaccinationsprogram

Om du vill skriva ut texten kan du hämta filen här: Vaccinationer vuxen hund.

Att vaccinera våra hundar
För att få ett grundläggande vaccinationsskydd behöver hunden vaccineras med DHPPi (valpsjuka, parvovirus, leverinflammation, kennelhosta) när den är 2 månader, 3 månader och 1 år. Den första vaccinationen kan enligt många källor uteslutas eftersom valpen inte har ett fullt utvecklat immunsystem förrän den är 3 månader. Nu är det som regel uppfödaren som ser till att valpen får sin första vaccination i samband med veterinärbesiktningen. Om du inte är uppfödare och inte vill att din valp ska få denna spruta, behöver du prata med uppfödaren om det. Om du är uppfödare och tveksam till att vaccinera valparna vid 2 månader, behöver du prata med valpköparna om det. 

Om du väljer att inte vaccinera valpen vid 2 månader bör du vara noga med att inte låta den träffa andra främmande hundar förrän 2 veckor efter att den har fått sin 3-månaders spruta. Denna rekommendation gäller även om valpen blivit vaccinerad även vid 2 månaders ålder, eftersom immunsystemet inte är fullt utvecklat förrän vid 3 månader. Efter 1-årsvaccinationen har hunden fått sitt grundskydd och rekommenderas därefter en påfyllning av DHPPi var tredje år, samt påfyllning av Pi (kennelhosta) varje år. Utöver dessa kan det tillkomma andra vaccinationer, t.ex. vid inresa till andra länder.

För att få tävla och ställa ut din hund kräver svenska kennelklubben att hunden vaccineras med DHPPI vart fjärde år. Oftare än så behöver den inte vaccineras då den tidigare vaccinationen fortfarande ger skydd. Svenska kennelklubben kräver inte att hundarna skall vaccineras mot Pi varje år. Däremot har det startat en diskussion i den norska kennelklubben om att införa en årlig vaccination av Pi som ett krav för att få ställa ut eller tävla. Det är alltså viktigt att ta reda på vilka regler som gäller om man vill undvika att vaccinera mer än nödvändigt. 

Eftersom Pi ger skydd mot kennelhosta så är det lämpligt att vaccinera hunden mot detta varje år om det finns risk att den blir smittad, t.ex. om hunden träffar många främmande hundar, går på hunddagis eller tävlar. För hemmahundar som inte är lika mycket bland främmande hundar kan det räcka med den påfyllnad hunden får genom grundvaccinationerna.

En fråga som har diskuterats på senare tid är hur många vaccinationer hunden behöver under sin livstid. Om det är nödvändigt att vaccinera hunden varje eller var tredje år. WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) har studerat detta och kommit fram till att det räcker med att hunden vaccineras ett par gånger i livet för att få ett fullgott skydd. Deras forskningen visar att hundar som får sin grundvaccination mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvovirus och parainfluensavirus och blir omvaccinerade när de är ett år, kan vara skyddade mot dessa sjukdomar resten av livet.

Denna information står i kontrast till de vaccinationsråd som veterinärer ger och som utgår ifrån de direktiv de får från läkemedelsföretagen, tillika tillverkarna. Dessa har ett ekonomiskt intresse av att vi vaccinerar våra hundar ofta, vilket innebär att de råd vi får inte alltid utgår från oberoende forskning och fakta. Därför behöver vi också vara lyhörda för vilka intressen som ligger bakom våra rådgivare och söka information från flera källor. 

Källor: Information hämtat från olika källor bl.a. SKK:s uppfödarhandbok, veterinärer och uppfödare.