Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Hemlagad mat  motverkar allergier hos hundar


Allergier och överkänslighet hos hundar har ökat kraftigt under senare år. Många hävdar att det är den processade födan som är orsak till detta. Att avsaknaden av riktiga råvaror och näringen från dessa har lett till att hundarnas immunförsvar blivit sämre. Likaså att onaturliga ämnen och främmande tillsatser från foderindustrin har bidragit till en ökning av allergier och överkänslighetsreaktioner. 

En finsk undersökning har jämfört valpars kost mellan 2-6 månader och kommit fram till att de valpar som fått minst 20% "riktig mat" har haft en betydligt bättre hälsoutveckling än de valpar som endast utfordrats med torrfoder och konserver. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har också gjort en undersökning om kost kopplat till allergier som pekar på att äkta råvaror är viktiga för våra hundars utveckling till sunda och friska individer.

Länk till den finska undersökningen: https://www.helsinki.fi/sv/nyheter/hundar/valptidens-kost-ser-ut-att-inverka-pa-utvecklingen-av-allergi-och-atopirelaterade-symptom-hos-vuxna-hundar

Länk till undersökningen från SLU: Hundsport Special: Atopisk dermatit (skk.se)