Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Böcker som har inspirerat mig


Två böcker som har inspirerat mig är Malin Ekbloms bok "Naturlig utfordring av hundar" och Anne-Li Strands bok ”Min hund vill ha riktigt mat.”

Malin beskriver kostens betydelse för hundens välmående på ett mycket enkelt och lättförståeligt sätt och ger råd om hur man kan utfordra hunden med naturlig föda. Jag har haft stor nytta av boken och lärt mig mycket om en bättre kosthållning. Sedan har jag inte gått lika långt med hantering och tillredning av råvaror, utan varvar rått kött och inälvor med hemkokt mat och spannmålsfria torrfoder. Jag rekommenderar ändå boken till alla hundägare eftersom den på ett så tydligt och lättförståeligt sätt beskriver kostens betydelse för välmående och friska hundar. Vilka råvaror vi kan använda och hur vi tillreder dem. 

Anne-Li beskriver också kostens betydelse för hälsosamma och friska hundar. Hon fördjupar sig i de konstruerade foder vi ger våra hundar i form av konserver och torrfoder och beskriver klart och tydligt dess innehåll. Vi får en tankeställare om vad vi verkligen ger våra hundar att äta och förstår kopplingen mellan dessa foder och de problem de åsamkar. Även om det finns avsnitt i boken som jag inte kommer att följa, vill jag varmt rekommendera boken till alla hundägare. Det är viktigt att förstå varför vi har hamnat i en sådan besvärlig situation med ohälsa och sjukdomar hos våra hundar för att kunna göra något åt det.