Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Alla sjukdomar börjar i tarmen

Lundehundarna är kända för att vara mycket friska och tåliga hundar. Under senare år har däremot alltfler hundar drabbats av olika hälsoproblem främst med koppling till tarmen. Det handlar om allt från känslighet för vissa födoämnen med buksmärtor och diarréer, till allvarliga allergiska reaktioner samt den beryktade tarmsjukdomen IL (Intestinal Lymfangiectasi).

Den vanligaste orsaken till att hundar blir sjuka idag är den förändrade kosten. Deras matsmältningssystem är inte anpassat för den moderna kosten med alla dess onaturliga tillsatser. Detta orsakar mycket lidande för hunden och är helt onödigt. Vi skulle kunna ge våra hundar ett betydligt bättre och friskare liv utan någon större ansträngning, om vi var mer varsamma med vad vi ger dem att äta. Och det är inte svårt, faktiskt mycket enkelt. 

Under denna kategori har jag börjat med att återge viktig information som jag har funnit om tarmsjukdomen IL samt MCT oljans hälsobringande effekter. Därefter har jag skrivit om ämnen vi bör undvika ge våra hundar för att kunna upprätthålla en frisk tarmbalans. Jag har sedan sammanfattat detta och återgett de frågor vi vanligen ställer oss. Allra sist har jag skrivit om maskar och parasiter som också har en avgörande betydelse för ett friskt tarmsystem. Jag rekommenderar dig att ta del av alla undertexter i den ordning de står. 

Om du hellre vill läsa texterna i en sammanhållande och utskriven version, finns det en fil att ladda ner här: Tarmhälsa och kosthållning