Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Välkommen till Gillerts kennel

Gillerts kennel är en familjekennel med gamla anor. Kenneln etablerades redan på 50-talet av mina föräldrar, då med en annan ras. Nu när kenneln åter tas i bruk, vad passar då inte bättre än att fortsätta i en gammal anda och föda upp en hundras som definieras som en urhund. Den norska Lundehunden är en mycket trevlig liten hund som tillhör de nordiska jaktspetsarna. Från början förekom Lundehunden endast längs med kusten i Nordnorge där den användes för jakt på Lunnefåglar. Efter att rasen nästan blivit utrotad i mitten av 1900-talet, kunde Lundehunden räddas till eftervärlden genom ett gediget avelsprogram. Detta avelsprogram måste fortsätta även i vår tid, då rasen fortfarande är för liten för att vara bärkraftig. Därför är det viktig att alla som vill skaffa en Lundehund förstår vikten av att låta sin hund gå i avel minst en gång under sin livstid.Vi som driver Gillerts kennel idag är Åsa Häggström och Bosse Rim. Åsa har arbetat som lärare under många år och undervisat i ämnen som ekonomi, data, kommunikation, typografi, layout och hemsidor. Bosse har arbetat med djurhållning inom framförallt vilt, men även med tamboskap. Vi har båda lång erfarenhet av hundar samt ett djupt intresse för våra djurs livsvillkor och den positiva påverkan naturliga livsmiljöer har på dem. Detta gäller inte minst den kost de är anpassade att äta och som de idag tillhandahålls alltmer sällan. Detta p.g.a. en gedigen marknadsföring av konstruerade specialfoder som visat sig leda till att våra hundar blir alltmer sjuka. Mer om det finns att läsa under fliken Kost. 

Åsa Häggström

Bosse Rim

Intyg och diplom