Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Att säkra Lundehundens fortlevande 

När man köper en Lundehund bör man engagera sig i avelsfrågan, eftersom Lundehunden är en utrotningshotad ras. Om så många som möjligt som har en fysiskt och mentalt frisk Lundehund medverkar till en kull på sin hund, kan rasen räddas i Sverige. När flera olika hundar får avkommor, sprids också den genetiska mångfalden, vilket är viktigt för en hund som härstammar från ett fåtal individer. Som det nu är, är utbudet av Lundehundar mycket litet. Avelsbasen utgör endast ca 20 % av alla Lundehundar. Det gör det viktiga avelsarbetet svårt att genomföra för de uppfödare som vill arbeta med att bevara Lundehunden i Sverige. För att säkra Lundehundens fortlevnad och genetiska mångfald, behöver den svenska Lundehundföreningen anta som sin främsta uppgift att främja avelsarbetet samt stödja blivande och existerande uppfödare i det arbetet. Det måste bli ett större fokus på avelsfrågorna från föreningens sida. Läs mer om detta viktiga avelsarbete på sidorna under Avel i menyn.