Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Välkommen till Gillerts kennel

Gillerts kennel är en familjekennel med gamla anor. Kenneln etablerades redan på 50-talet av mina föräldrar, då med en annan ras. Nu när kenneln åter tas i bruk, vad passar då inte bättre än att fortsätta i en gammal anda och föda upp en hundras som definieras som en urhund. Den norska Lundehunden är en mycket trevlig liten hund som hör till de nordiska jaktspetsarna. Från början förekom Lundehunden längs med kusten i Nordnorge där den användes för att fånga Lunnefåglar och deras ägg. Efter att rasen nästan blivit utrotad i mitten av 1900-talet, kunde Lundehunden räddas till eftervärlden genom ett gediget avelsprogram. Detta avelsprogram måste fortsätta även i vår tid, då rasen fortfarande är för liten för att vara bärkraftig. Därför är det viktig att alla som vill skaffa en Lundehund förstår vikten av att låta sin hund gå i avel minst en gång under sin livstid.

Åsa Häggström

Bosse Rim